การ บริหารเงิน หรือการวางแผนทางการเงิน

5-financial-tips

     การ บริหารเงิน หรือการวางแผนทางการเงิน คือ กระบวนการวางแผน ควบคุม และติดตามการใช้เงิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ การบริหารเงินที่ดีจะช่วยให้คุณมีความมั่นคงทางการเงิน มีเงินเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน และมีเงินพอใช้ยามเกษียณ

ขั้นตอนในการ บริหารเงิน

กำหนดเป้าหมายทางการเงิน

สิ่งแรกที่ต้องทำในการบริหารเงินคือการกำหนดเป้าหมายทางการเงิน ว่าคุณต้องการให้เงินของคุณทำอะไรบ้าง ตัวอย่างเช่น เก็บเงินดาวน์บ้าน ซื้อรถ เก็บเงินเกษียณ หรือไปเที่ยวต่างประเทศ เป็นต้น เมื่อคุณกำหนดเป้าหมายได้แล้ว คุณจะรู้ว่าต้องบริหารเงินอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

จัดทำงบประมาณ

งบประมาณคือแผนการใช้เงินของคุณในแต่ละเดือน จะช่วยให้คุณรู้ว่าคุณมีรายได้เท่าไหร่ และใช้จ่ายเท่าไหร่ในแต่ละหมวดหมู่ การทำงบประมาณจะช่วยให้คุณควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้เกินรายได้

ติดตามการใช้เงิน

หลังจากจัดทำงบประมาณแล้ว คุณต้องติดตามการใช้เงินของคุณอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณใช้จ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้ คุณสามารถติดตามการใช้เงินด้วยวิธีต่างๆ เช่น จดบันทึกรายรับรายจ่าย ใช้แอปพลิเคชันติดตามค่าใช้จ่าย หรือตรวจสอบรายการเดินบัญชีธนาคาร

ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

ขั้นตอนสำคัญในการบริหารเงินคือลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น คุณสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้โดยการเปรียบเทียบราคาสินค้าและบริการต่างๆ หลีกเลี่ยงการซื้อของฟุ่มเฟือย และหาวิธีประหยัดเงิน เช่น การทำอาหารเองแทนการรับประทานอาหารนอกบ้าน

ออมเงิน

การออมเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการบริหารเงินที่ดี คุณสามารถออมเงินได้โดยหักเงินจากรายได้ก่อนใช้จ่าย หรือตั้งเป้าหมายในการออมเงินในแต่ละเดือน

ลงทุน

การลงทุนเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เงินของคุณงอกเงยได้ คุณสามารถลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เช่น หุ้น กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ หรือทองคำ อย่างไรก็ตาม การลงทุนมีความเสี่ยง ดังนั้นคุณควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน

เคล็ดลับในการบริหารเงิน

Pay yourself first.  เมื่อได้รับเงินเดือน ให้หักเงินส่วนหนึ่งเพื่อออมก่อนใช้จ่าย

สร้างกองทุนฉุกเฉิน. กองทุนฉุกเฉินคือเงินสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น ตกงาน เจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ ควรมีเงินสำรองอย่างน้อย 3-6 เดือนของค่าใช้จ่ายประจำ

หลีกเลี่ยงการใช้บัตรเครดิต. หากต้องใช้บัตรเครดิต ควรใช้อย่างมีสติและชำระหนี้ตรงเวลา

วางแผนเกษียณ. เริ่มต้นวางแผนเกษียณตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้มีเงินเพียงพอใช้ยามเกษียณ

การบริหารเงินเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับทุกคน เริ่มต้นเรียนรู้และฝึกฝนการบริหารเงินตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้คุณมีความมั่นคงทางการเงินและมีชีวิตที่ดีขึ้น

การบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพมีประโยชน์มากมาย ดังนี้

 1. ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายระยะสั้น เช่น เก็บเงินดาวน์บ้าน หรือเป้าหมายระยะยาว เช่น เกษียณอายุอย่างสบาย

  ช่วยให้คุณมีความมั่นคงทางการเงิน การมีเงินออมและการลงทุนเพียงพอ จะช่วยให้คุณมีเงินสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น ตกงาน เจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ

  ช่วยให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุข การมีเงินเพียงพอใช้ จะช่วยให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องเงินและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

ประโยชน์ด้านการเงิน

ช่วยให้คุณรู้ว่าคุณมีรายได้เท่าไหร่ ใช้จ่ายเท่าไหร่ และเหลือเท่าไหร่

ช่วยให้คุณควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้เกินรายได้

ช่วยให้คุณประหยัดเงินได้มากขึ้น

ช่วยให้คุณออมเงินได้มากขึ้น

ช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ด้านจิตใจ

ช่วยให้คุณรู้สึกมั่นคงและปลอดภัย

ช่วยให้คุณลดความเครียด

ช่วยให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย

ประโยชน์ด้านความสัมพันธ์

ช่วยให้คุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวและคนรอบข้าง

ช่วยให้คุณมีความมั่นคงทางการเงินที่จะสร้างครอบครัว

ข้อควรระวัง

 1. อย่าใช้จ่ายเกินตัว สิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าใช้จ่ายเกินตัว ใช้จ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้ หลีกเลี่ยงการซื้อของฟุ่มเฟือย หรือใช้บัตรเครดิตเกินตัว

  อย่าเอาเงินมาใช้หนี้ หากต้องใช้บัตรเครดิต ควรใช้อย่างมีสติและชำระหนี้ตรงเวลา อย่าเอาเงินมาใช้หนี้ เพราะจะทำให้คุณมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น

  อย่าลงทุนเกินตัว การลงทุนมีความเสี่ยง ดังนั้นคุณควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน และอย่าลงทุนเกินจำนวนเงินที่คุณสามารถรับความเสี่ยงได้

  หากคุณปฏิบัติตามเคล็ดลับเหล่านี้ จะช่วยให้คุณบริหารเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้

อ่านเพิ่มเติม : financeplaning.com